Trigeminus neuralgie
Trigeminusneuralgie: Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) Aandoening van de drielingszenuw.
Symptomen:In aanvallenoptredende, zeer heftige, kiespijn-achtige pijn in het verloop van de takken van de zenuw.
Meestal in de tweede tak van de drielingszenuw, minder vaak in de derde, zelden in de eerste tak.
De pijnen treden in aanvallen op. Soms komen in het neuralgiegebied vegetatieve reacties voor. In het gebied van de perifere zenuw wordt vaak een punt gevonden van waaruit een geringe prikkeling de aanval doet ontstaan (zgn. trigger-points of triggerzones). Bij onderzoek vind je geen objectieve uitvalsverschijnselen.
Verloop:De aandoening ontstaat vaak op latere leeftijd en is sterk wisselend van karakter. Soms bestaan jarenlange pijnvrije perioden, soms zijn er vele aanvallen per dag.
Kruiden: