Migraine
Migraine: Behoort tot de bloedcirculatie hoofdpijnen. Deze in aanvallen optredende hoofdpijn ontstaat meestal in de puberteit en komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen
Oorzaak: Onbekend. Vaatverwijding en vaatvernauwing spelen een rol. Erfelijke factoren kunnen aanwezig zijn, evenals allergische- en hormonale factoren
Symptomen:Soms voorafgegaan door aspecifieke onlustgevoelens, treedt een (tot zeer hevige) hoofdpijn op met misselijkheid en braken. In de typische vorm doet de pijn zich aan één kant voor. De aanvallen treden bij dezelfde persoon niet steeds in dezelfde hoofdhelft op. De pijn kan zich uitbreiden over het gehele hoofd. Als bijverschijnsel kan je zwarte vlekken of figuren gaan zien. Vaak bestaat overgevoeligheid voor licht en geluid, het bewustzijn blijft intact.
Incidenteel kunnen meer of minder duidelijke hersen-uitvalsverschijnselen van voorbijgaande aard optreden, bijv. verlammingen, halfzijdige verlamming (migraine accompagné), zelden oogspierverlammingen (migraine ophthalmoplegique). Vasomotorische stoornissen komen vaak voor bij een allergische oorsprong.
Verloop:Een aanval duurt één tot twee uur en kan worden gevolgd door een diffuse hoofdpijn die vele uren tot één a twee dagen kan duren. De frequentie van de aanvallen varieert sterk van één keer per jaar tot dagelijks. Ook de hevigheid en vorm variëren van geval tot geval.
De pil werkt soms matigend, soms juist versterkend op migraine.
Kruiden: