Het hart
Hart
Het hart is een spier welke bestaat uit: twee boezems en twee kamers.
Via elektrische prikkels die in het hart zelf worden gegenereert trekt het hart samen.
Eerst de boezems die dan de kamers met bloed vullen en daarna de kamers welke het bloed de bloedsomloop in pompen.
Om deze arbeid te verrichten verbruikt het hart zelf ook zuurstof en brandstof welke wordt aangeleverd via het bloed.