Angina Pectoris
Angina Pectoris: Pijn, veroorzaakt door een zuurstoftekort van de hartspier.
Oorzaak: Meestal aderverkalking van de kransslagaderen. Hierdoor vermindert de mogelijkheid tot uitzetten. Later optreden van een toenemende vernauwing van de kransslagaderen, met als gevolg een toenemende wanverhouding tussen vraag en aanbod van bloed voor de hartspier.
Symptomen: Een kenmerkende drukkende of samentrekkende pijn op de borst, vaak uitstralend naar hals, kaak en linker arm, die in dezelfde periode van de ziekte steeds na dezelfde hoeveelheid inspanning optreedt en bij rust weer snel verdwijnt. Soms zijn de genoemde verschijnselen minder typisch doch uitstralende pijn in de onderkaak is vrijwel specifiek. Pijn kan ook optreden bij emoties, temperatuurwisseling en na grote maaltijden. Bevorderende factoren zijn verhoogde zuurstofbehoefte van de hartspier bij verhoogde schildklierwerking, hartkloppingen, zuurstoftekort door sterke bloedarmoede en vliegen op grote hoogte. Soms na vroeger hartinfarct.
Diagnose:Berust vnl. op een nauwkeurige anamnese. Lichamelijk onderzoek is doorgaans negatief. Het ECG is meestal normaal. Vaak zijn bij inspanning wel afwijkingen op het ECG te vinden. Pijn verdwijnt bij rust en na toedienen van nitroglycerine.
Kruiden: