Doorbloeding
Flauwvallen: Syncope (flauwvallen), plotseling, meestal kortdurend bewustzijnsverlies t.g.v. zuurstof tekort in de hersenen door acute verlaging van de bloeddruk.
Oorzaak: Staande houding, extreme inspanning en warme omgeving zijn bevorderende factoren. We onderscheiden twee vormen. Vasovagale syncope Met een psychische of reflectoire oorzaak, bijv. bij angst, pijn, sterke emoties, het zien van bloed. Hierbij wordt een zeer lage bloeddruk gevonden met reflectoire perifere vaatverwijding. Deze persoon vertoont bleekheid, zweten, misselijkheid, krachteloosheid, meestal een langzame pols.
Orthostatische lage bloeddruk door het plotseling overgaan in de verticale houding, bij langdurig onbeweeglijk stilstaan, mictiesyncope. Ook als ongewenste bijwerking bij de medicamenteuze behandeling van hoge bloeddruk met ganglionblokkeerders en na doorsnijden van de sympaticuszenuw. Het bloed zakt hierbij weg in de benen door onvoldoende reageren van de vaatconstrictoren (en door onvoldoende pompwerking van de beenspieren bij staan).
Symptomen: Bloeddrukdaling, duizeligheid, flauwvallen en snelle pols.
Therapie: Liggende houding met het hoofd laag en de benen omhoog is meestal voldoende.
Bij Orthostatische hypotensie: stevige buikband, beenzwachtels, slapen met het hoofdeinde van het bed op klossen.